שימו לב! הזהרו מחיקויים!
חישוב עלות של תקרה נמתחת

חישוב עלות של תקרה נמתחת

שטח התקרה עד 20 מ''ר
או
שטח התקרה מ20 מ''ר עד 110 מ''ר
מילוי צדדי דקורוטיבי , מטר רץ
התקנת ספותים, יחידה
התקנת ניברשת, יחידה
התקנת תריסי מזוג, יחידה
תיקרה בשמי רמות, מטר רץ